Dwa filmy z testów jakości zgrzewów CADWELD od ERICO.

Test GRC-182Q przepalenia zgrzewu egzotermicznego Cadweld od Erico.

 

Opis testu:

Test przepalenia przeprowadzany jest aby upewnić się że w przypadku najgorszego możliwego scenariusza połączenie dwóch lub większej ilości przewodników jest spasowane przewodnością (i przekrojowo) wyżej niż składowe przewodniki. Aby zaliczyć test przewodnik musi stopić się zanim stopi się łącznik – zgrzew.

Parametry testu:

10100 A wartości skutecznej (RMS), 60 Hz, podawany aż do stopienia przewodnika.

Użyte przewodniki:

Pręt uziomowy o średnicy 3/4″ (19 mm) połączony z dwóch stron do przewodów (linka) miedzianych 4/0 (107 mm²) za pomocą zgrzewów egzotermicznych Cadweld.

Kryteria zdania testu przez połączenie:

Zgrzew nie pęknie, złamie się, stopi lub zdezintegruje w inny sposób kiedy jest pod działaniem prądu elektrycznego.

Wynik:

zgrzewy przeszły test.

Test SSC-2Q przepalenia zgrzewu egzotermicznego Cadweld od Erico.

 

Opis testu:

Test krótkookresowego przepływu prądu przeprowadzony dla odwzorowania potencjalnych efektów jakie mogą wywołać przepięcia i ponad projektowe przepływy prądu występujące w długich okresach.

Parametry testu:

5960 A wartości skutecznej (RMS), 60 Hz, podawany przez 6,1 s

Użyte przewodniki:

Przewodnik elastyczny, pleciony, miedziany, cynowany (o wymiarach 50 x 500 x 10 mm, co daje przekrój 50 mm² i długość 500 mm, otwory montażowe po obu stronach o średnicy 6 mm, nr kat. 556980).

Kryteria zdania testu przez przewodnik:

  1. przewodnik nie pęknie, złamie się, stopi lub zdezintegruje w inny sposób kiedy jest pod działaniem prądu elektrycznego,
  2. po zakończeniu przepływu prądu przewodnik zachowa spójność i przewodność w ramach zbudowanego układu

Wynik:

przewodnik przeszedł test.