W trakcie budowy nowego domu często pojawia się pytanie, czy piorunochron jest elementem niezbędnym i czy nie warto z niego zrezygnować w ramach oszczędności.

W świetle prawa instalacje odgromowe (potocznie nazywane właśnie piorunochronami) obowiązkowo muszą być montowane w budynkach szczególnie narażonych na wyładowania atmosferyczne (np. stojących na wzniesieniach), w domach wykonanych z łatwopalnych materiałów oraz budynkach o powierzchni większej niż 500 m² i wyższych niż 15 metrów, jeśli jest to zabudowa rozproszona.

Natomiast litera prawa nie powinna być jedynym wyznacznikiem w tej kwestii. Inwestycja w instalację odgromową daje bezpieczeństwo i spokój na wiele lat przy niewielkich nakładach finansowych. Nigdy nie możemy mieć gwarancji, że piorun nie uderzy w nasz budynek. Przy czym siła wyładowania jest tak ogromna, że momentalnie wywołuje pożar. Wysokiej jakości osprzęt odgromowy oraz prawidłowo wykonana instalacja pozwalają uniknąć pożaru i utraty dorobku całego życia.

Odpowiedzią na pytanie „czy warto?” jest więc zdecydowane „tak!” W skali całkowitych kosztów budowy, koszty osprzętu odgromowego są bardzo niewielkie, a pewnego dnia mogą się wielokrotnie zwrócić, a nawet ocalić Państwu życie.