Oferta skierowana dla kolejnictwa opiera się o dwa segmenty produktowe:

1. Uziemienia pionowe wraz z osprzętem
2. Zgrzewy egzotermiczne Cadweld

 

Uziemienia pionowe w naszej ofercie to:

  • Uziomy pomiedziowane o gwarantowanej grubości powłoki 250um, żywotności ponad 40 lat, łączone za pomocą mosiężnych złączek. Uziomy oferowane są w długościach 1,2, 1,5 i 3 m, i średnicach 5/8″ i 3/4″. Producentem uziomów jest renomowana firma ERICO.
  • Uziomy ocynkowane ogniowo o gwarantowanej grubości powłoki 80um i żywotności 15 lat. Uziomy łączone są na wtyk i posiadają zaostrzony jeden z końców, co pozwala używać je bez dodatkowego grotu. Oferowane uziomy są długości 1,5m i o średnicach 16 i 20 mm. Uziomy mają zunifikowane akcesoria, które pozwalają stosować je zamiennie do obu średnic.

Zgrzewy egzotermiczne Cadweld – Będące wyśmienitym rozwiązaniem do trwałego łączenia przewodników w instalacjach uziemiających. Rozwiązania dedykowane wszędzie tam, gdzie liczy się pewność wiązania i trwałość rozwiązania w okresie kilkudziesięciu lat. System zgrzewów jest łatwy w implementacji i efektywny cenowo, przy uwzględnieniu długoterminowej eksploatacji i braku wymaganego serwisowania zgrzewów.

Zgodność z normami i przepisami prawa:

Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej, a także Normami Polskimi.
Na życzenie klienta na sprzedany towar wystawiamy deklaracje zgodności i certyfikaty atestów wystawione przez akredytowane ośrodki.

Najnowsze technologie:

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem koncernu ERICO, firmy wywodzącej się z USA, działającej na tamtejszym, jak i światowych rynkach od ponad stu lat. Korzystamy z ich technologii i rozwiązań, wyznaczających światowe trendy w ochronie odgromowej i uziemieniach. W najtrudniejszych przypadkach służy też nam wsparciem merytorycznym.