Materiał poprawiający rezystywność gruntu tzw. uziom sypany — GEM od ERICO (Pentair) to skuteczny, bezobsługowy, trwały, łatwy w użyciu i przyjazny dla środowiska środek. Sprawdza się on w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów uzyskiwania rezystancji uziemienia, określonej normami lub innymi wymaganiami.

GEM jest materiałem opartym na węglu, nie powoduje korozji, poprawia skuteczność uziemienia, szczególnie na obszarach o słabej przewodności np. w skalistym podłożu górskim czy glebie piaszczystej. Sprawdzi się również w sytuacjach, gdy pręt uziemienia nie może być głęboko pogrążony lub gdy powierzchnia działki ogranicza rozległość systemu uziemiającego.

GEM składa się również z cementu portlandzkiego, który twardnieje do 3 dni. Pełną wytrzymałość i optymalną rezystancję GEM uzyskuje w ciągu 28 dni. Po tym czasie staje się on dobrze przewodzącym betonem — dotyczy to każdych warunków glebowych. GEM utrzymuje stały poziom wydajności przez cały okres żywotności uziemienia. Nie wypłukuje się wskutek pracy wód gruntowych.

Do jego instalacji wystarczy jedna osoba.

Cechy i zalety mineralnego ulepszacza gruntu:

GEM jest skuteczny:

 • znacznie zmniejsza rezystancję gruntu, a impedancja jest sto razy niższa od standardowych substancji bentonitowych
 • utrzymuje stałą wytrzymałość przez całą żywotność systemu uziemienia
 • pozwala instalować się w każdych warunkach glebowych, nawet w okresie suszy
 • pozwala zmniejszyć rozmiar systemu uziemienia, jeśli konwencjonalne metody nie mogą być zastosowane

GEM jest przyjazny dla środowiska:

 • nie jest to tzw. uziom chemiczny
 • przewyższa normę IEC 62561-7, która określa standardy na korozję, ługowanie, zawartość siarki oraz inne środowiskowe przepisy dotyczące optymalnego składu materiału wzbogacającego grunt i wspomagającej w projektowaniu sieci uziemienia
 • karta charakterystyki GEM dostępna na żądanie

GEM jest łatwy w użyciu:

 • łatwy do przeniesienia i składowania w postaci worków o wadze 11,3 kg
 • wystarczy jedna osoba do instalacji

GEM jest bezobsługowy:

 • nie wymaga okresowych napraw i uzupełnienia
 • nie wymaga ciągłej obecności wody dla utrzymania przewodności, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach gruntowych lub w instalacjach rozległych

GEM jest trwały:

 • uzyskuje twardość w ciągu 3 dni, a pełną wytrzymałość i najniższą rezystancję w ciągu 28 dni
 • nie rozpuszcza się, nie rozkłada się ani nie wypłukuje się
 • nie wchodzi w reakcje chemiczne z gruntem ani wodami gruntowymi
 • nie powoduje korozji galwanicznej przewodów
 • zapobiega wandalizmowi oraz kradzieży, ponieważ przewody są trudne do usunięcia z zastygłej masy

Jak go stosować?

Możemy wyróżnić 4 zastosowania GEM (poniżej, kolejno prezentują je rysunki):

 1. Budowa ław wokół poziomych przewodników uziemienia. Ława taka wylewana jest bezpośrednio na gruncie i najbardziej efektywny wynik (polepszenie rezystancji – ilość zużytej substancji) daje przy rozmiarach: na wysokość min. 5 cm pod i nad otaczanym przewodnikiem (co razem daje ok. 10 cm wysokości ławy), na szerokość ok. 10 cm.
 2. Budowa walca okalającego uziemienia pionowe (np. gdy nie ma możliwości głębokiego pogrążania uziomów pionowych). Najlepiej wtedy sprawdza się wlewany do otworów
  o średnicy od 10 do 25 cm.
 3. Budowa uziemienia pionowego w odwiercie skalnym. GEM pełni rolę przekaźnika pomiędzy uziomem prętowym, a skałami otaczającymi uziom.
 4. Budowa uziemienia w naturalnej szczelinie skalnej w oparciu o giętką linkę (np. miedzianą) zalaną GEM. Jego masa szczelnie wypełni przestrzenie międzyskalne i umożliwi skuteczne odprowadzanie prądów.

Instrukcja poziomej aplikacji GEM:

 1. Zmieszać GEM z wodą do postaci zawiesiny przy użyciu betoniarki lub wymieszać w wiadrze, taczce itp. Użyć 6-8 l czystej wody na 1 worek GEM. Nie mieszać GEM ze słoną wodą.
 2. Rozłożyć GEM w takiej ilości, aby pokrywał min. 5 cm warstwą dno wykopu o szerokości min. 10 cm.
 3. Odczekać 30-60 min, umożliwiając stwardnienie GEM. Jest to konieczne, aby przewodnik instalacji nie zapadał się w masie.
 4. Umieścić przewód na górze GEM. W miejscach gdzie przewód będzie wychodził z materiału, należy zabezpieczyć odcinki przewodnika poprzez owinięcie ich taśmą izolacyjno-konserwującą na długości 10 cm (po 5 cm wewnątrz i na zewnątrz masy).
 5. Rozprowadzić drugą część GEM nad przewodnikiem, układając ją bezpośrednio na poprzedniej warstwie. Warstwa powinna mieć grubość min. 5 cm.
 6. Odczekać 30-60 min, umożliwiając stwardnienie GEM.
 7. Ostrożnie wypełnić wykop zasypką o grubości ok. 10 cm.
 8. Po odczekaniu 24 godzin wykop w całości zasypać, a jeśli jest potrzeba ubić.

Instrukcja pionowej aplikacji GEM:

 1. Wykonać świdrem otwór o średnicy min. 7,5 cm na głębokość o 15 cm mniejszą niż łączna długość prętów przeznaczonych do pogrążania (wykop powinien być krótszy niż długość pręta uziemienia).
 2. Umieścić pręt uziemienia w otworze, wbijając go na głębokość nie większą niż 30 cm. Wierzchołek pręta uziemienia powinien być poniżej poziomu gruntu. Połączyć pręt uziomowy z dalszą instalacją uziemienia za pomocą złącza krzyżowego albo połączenia egzotermicznego.
 3. Zmieszać GEM z wodą do postaci zawiesiny przy użyciu betoniarki lub wymieszać w wiadrze, taczce itp. Użyć 6-8 l czystej wody na 1 worek GEM. Nie mieszać GEM ze słoną wodą.
  [UWAGA! Instalacja GEM dla uziemienia pionowego może być wykonana również w stanie suchym materiału]
 4. Wlać odpowiednią ilość GEM w otwór wokół pręta tak, aby materiał wypełniał go całkowicie, pozostawiając jednak odsłonięte ostatnie 10-15 cm pręta wraz ze złączem krzyżowym lub połączeniem egzotermicznym.
 5. Odczekać 30-60 min umożliwiając stwardnienie GEM.
 6. Wypełnić resztę otworu zasypką lub zainstalować studzienkę rewizyjną.

Film instruktażowy:

Projektowanie i szacowanie oprogramowania:

Do produktu GEM dostępne jest oprogramowanie projektowe szacujące potrzebną ilość GEM oraz obliczające poprawę rezystancji uziemienia po aplikacji GEM. Aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym www.budniok.pl/GEM-kalkulator.

Jako pomoc można wykorzystać poniższe tabele. Przecięcie się wiersza z kolumną oznacza ilość worków GEM potrzebnych do użycia.

Kalkulator wydajności GEM dla przewodników poziomych:

Przecięcie wskazuje długość ławy uzyskiwanej z 1 worka GEM
[m]
Całkowita grubość warstwy GEM
[cm]
1012,515
Szerokość wykopu
[cm]
101,00,80,7
150,70,50,4
200,50,40,3
250,40,30,3
300,30,30,2

Kalkulator zapotrzebowania na GEM dla przewodników pionowych:

Przecięcie wskazuje ilość worków GEM koniecznych do wypełnienia otworu
[szt.]
Głębokość otworu do zalania (wg instrukcji)
[m]
0.751.52.253.755.256
Średnica owtoru
[cm]
10123567
15236101315
204510162226
256715253440

Specyfikacja:

Parametry Wartość Metoda badania
Zgodność z standardami
 • Całkowita zgodność z IEC 62561-7
 • Całkowita zgodność z PN-EN 62561-7:2012
 • EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), metoda testowa 1311
Ługowanie Arsen <1,5 mg/l, bar <60 mg/l, kadm <0,15 mg/l, chrom <3,0 mg/l, ołów <1,5 mg/l, rtęć <0,06 mg/l, elenium <1,0 mg/l
 • IEC 62561-7
 • EN 12457-2
Zawartość siarki <2 % ISO 14869-1
Oporność
 • w proszku: <0,02 Ω-m
 • materiał wymieszany i utwardzony: <0,2 Ω-m
 • Sprężony proszek – według: ASTM G187-12
 • materiał wymieszany i utwardzony – według: ASTM   D991-89
Zachowanie względem korozji
 • Dla miedzianych uziomów wytrzymałość polaryzacji powinna być > 8 Ω * mdla agresywnego środowiska.
 • Dla ocynkowanych uziomów, wytrzymałość polaryzacji powinna być > 7,6 Ω * mdla agresywnego środowiska.
IEC 62561-7, paragraf 5.5, agresywne środowisko
Wytrzymałość na zginanie 2070 – 3100 kPa ASTM C293
Wytrzymałość na ściskanie 690 – 1390 kPa (po 672 godzinach czasu utwardzenia) ASTM C109

Jak zamawiać?

KOD Nazwa Opis i uwagi
E 163 670  GEM Materiał Poprawiający Rezystywność Gruntu — worek 11,3kg Materiał w worku papierowym, do samodzielnego wyrobienia z wodą, nie zawiera wody, pojemnika do mieszania i mieszadła. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.