Łączenie różnych materiałów metalicznych o wysokiej temperaturze topnienia, przy użyciu dodatkowego łącznika metalicznego jest możliwe metodą zgrzewania egzotermicznego. Obecnie technologia ta jest uważana za najlepszy sposób wykonania trwałego połączenia elektrycznego (przy okazji mechanicznego). W przeciwieństwie do połączeń mechanicznych skręcanych bądź połączeń zaciskanych, w obrębie spojenia tego typu nie dochodzi do koncentracji natężenia pola elektrycznego, co skutecznie chroni połączenie przed przegrzaniem i w konsekwencji zniszczeniem.

Połączenia egzotermiczne – rozwiązania Cadweld firmy Erico

Obecnie połączeń egzotermicznych używa się do łączenia wszelakich rodzajów stali, w tym również pokrytych warstwami miedzi oraz cynku ogniowego, miedzi i jej stopów (mosiądzów i brązów) – bez potrzeby zastanawiania się nad możliwością mieszania materiałów. Na świecie stosowanych jest kilka metod zgrzewania. Zależą one od miejsca zgrzewania (np. materiały lite na uziemienia lub rurociągi gazowe, w tym pracujące pod ciśnieniem w czasie ich pracy, czy też pracy w pomieszczeniach zamkniętych), przeznaczenia do określonych rozwiązań, albo natężenia prac (rozwiązania wielozadaniowe lub jednokrotnego użytku).

Metoda CADWELD® PLUS

— upraszcza montaż przez wyeliminowanie materiału zapalającego. Elektroniczna jednostka sterująca zapłonem umożliwia zgrzewanie z odległości 1,8 m, zwiększając tym samym elastyczność zastosowania i możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc.

Metoda ze zintegrowanym zasobnikiem materiału zgrzewającego – nabojem – oraz wykorzystująca inicjator elektroniczny dający większą swobodę – możliwość oddalenia się od zainicjowanego procesu zgrzewania. Metoda ta przewiduje cztery kolejne kroki łączenia przykładowych linek miedzianych:

  • krok pierwszy – osadzenie przewodników w formie i włożenie zasobnika z materiałem zgrzewającym;
  • krok drugi – podłączenie inicjatora do zasobnika zgrzewającego i zamknięcie formy (kokili grafitowej);
  • krok trzeci – odpalenie procesu;
  • krok czwarty – otwarcie formy i jej wyczyszczenie, sprawdzenie wizualne jakości połączenia.

Zgrzewanie egzotermiczne bardzo dobrze sprawdza się przy wykonywaniu rozległych uziomów przy stacjach energetycznych, siłowniach wiatrowych, wieżach telekomunikacyjnych, na polach ogniw fotowoltaicznych, przy podłączeniu studiów audio, hal fabrycznych czy budynków inteligentnych nasyconych elektroniką. W miejscach, w których wymagane jest uziemienie wysokiej klasy, pewne w działaniu i o wysokiej trwałości.

Podsumowując:

Zgrzewy egzotermiczne Cadweld są wyśmienitym rozwiązaniem do trwałego łączenia przewodników w instalacjach uziemiających. Rozwiązania dedykowane wszędzie tam, gdzie liczy się pewność wiązania i trwałość rozwiązania w okresie kilkudziesięciu lat. System zgrzewów jest łatwy w implementacji i efektywny cenowo przy uwzględnieniu długoterminowej eksploatacji i braku wymaganego serwisowania zgrzewów.