Są obiekty, w przypadku których kluczowe jest aby zwodzenie prądów piorunowych nie było tylko skuteczne i bezpieczne, ale gdzie bezpieczeństwo ludzi i sprzętu ma wymiar nadrzędny np. dachy centrów handlowych będące ogródkami kawiarni, centra przetwarzania danych, biurowce ze stali i szkła. Wszędzie tam sprowadzenie przechwyconych prądów piorunowych tradycyjnymi przewodnikami jest niewystarczające.

Prawdą jest, że można stosować rury grubościenne do prowadzenia zwodów odprowadzających. Jest to jednak połowiczne rozwiązanie. Nie dość, że mało estetyczne, to przy niezbyt giętkich rurach, możliwości ich prowadzenia są mocno ograniczone. Co jednak najważniejsze – rury te w żadnym stopniu nie zapobiegają powstawaniu silnego pola elektromagnetycznego wokół sprowadzającego prąd piorunowy zwodu, a to jest właśnie istota zagadnienia.

Bezkompromisowym rozwiązaniem jest przewód odprowadzający Ericore od Erico.

Przewód Ericore

Kabel Ericore jest ekranowanym i izolowanym przewodem odprowadzającym prąd piorunowy do uziemienia. Zapewnia przy tym minimalizację ryzyka przeskoku iskry, a unikalna półprzewodnikowa osłona zewnętrzna, wraz ze obejmami mocującymi przewód, pozwala na elektrostatyczne połączenie przewodu z obiektem chronionym. Przewód ten zbudowany jest z materiałów dielektrycznych, które zapewniają równowagę pojemnościową w warunkach silnego impulsu, a przy tym zapewniają trwałość izolacji.

Zwód ten zaprojektowano z myślą o spełnieniu 4 wymagań:

 1. niskiej induktancji na jednostkę długości,
 2. niskiej impedancji udarowej,
 3. starannie kontrolowanej wewnątrz dystrybucji pola elektromagnetycznego w celu zminimalizowania oddziaływania na pole w warunkach impulsu prądu,
 4. redukowaniu napięcia zwodzonego poprzez specjalną konstrukcję górnej głowicy przewodu.

Charakterystyka Ericore

W przypadku klasycznych przewodów induktancję wynoszącą 1,6 μH/m uznaje się za małą. Jednak, jeśli przyjmiemy prąd narastający z prędkością 1010 A na sekundę i pojedynczy 60. metrowy odcinek przewodu, to napięcie na nim, będące spływającym średnio-silnym wyładowaniem, przekroczy 1 MV.

Dla porównania induktancja Ericore wynosi 22 nH/m, czyli ponad 70 razy mniej. Sytuacja jest analogiczna w przypadku porównania każdej z 3 faz trwania zejścia prądów piorunowych. Przedstawia to Wykres 1 i  Tabela 1.

Tabela 1 – Charakterystyka przewodu Ericore
Impedancja charakterystyczna [Ω] 4,5
Induktancja [nH/m] 22
Kapacytancja [pF/m] 1100
Pole przekroju przewodnika [mm2] 55
Oporność RDC [mΩ/m] 0,5
Oporność Rimpulsowa [mΩ/m] (ze względu na efekt naskórkowości) 6
Wytrzymywane napięcie przez górną głowicę przewodu [kV] 250
Waga [kg/m] 1,2
Średnica [mm] 36

 

Dodać trzeba, że Ericore jest elementem Systemu 3000 – zaawansowanego rozwinięcia systemów pasywnych.

Przewód ISODC

Podobnym rozwiązaniem jest zwód odprowadzający ISODC, będący lżejszym odpowiednikiem Ericore’a. Przewód ISODC dedykowany jest obiektom, gdzie konieczna długość zwodu jest mniejsza, a wymagany ekwiwalent odstępu separacyjnego w powietrzu wynosi 1m. Jest to również przewód izolowany, gdzie grubość powłok ochronnych wynosi 6mm, a przewodnikiem jest linka pleciona aluminiowa lub miedziana o przekroju poprzecznym równym 50mm2. Został on zaprojektowany do samodzielnej pracy z pojedynczymi masztami. Stosuje się go jednak też jako zastępnik klasycznych zwodów odprowadzających. O czym warto wspomnieć, przewód można stosować wybiórczo tj. tylko na niektórych – wrażliwych – zwodach, czy też na ich odcinkach, np. tam gdzie przebywają ludzie, czy znajduje się czuły na impulsy elektromagnetyczne sprzęt.

Akcesoria dodatkowe:

 • licznik – zapisuje ilość uderzeń pioruna na przewód uziemienia
 • maszt kompozytowy – ocynkowany maszt z wspornikiem 190mm
 • zwód aluminiowy o średnicy 16mm, 0,5/1/1,5m
 • zwód dynasfera – system 3000

Porównanie ERICORE i ISODC

ERICORE ISODC
Ekwiwalent odstępu 4,5 1
Max długość biegu [m] 63 12.5-25*

 

* Szczegółowe dane ISODC

Klasa poziomu ochrony odgromowej Maksymalna długość biegu [m]
I 12,5
II 16,6
III 25
IV 25
*Jeśli maksymalna długość przewody jest niewystarczająca to można przyjąć krotność max. długości biegu.

Podsumowując, zaprezentowane wyżej technologie pozwalają spojrzeć w zupełnie nowy sposób na problemy ochrony odgromowej w miejscach, wymagających maksymalnego bezpieczeństwa.

Zastosowanie zwodów Ericore jest bezkonkurencyjne m.in. poprzez:

 • minimalizacja ryzyka przeskoku iskry,
 • minimalizację ryzyka wewnętrznej usterki dielektryka,
 • brak generowania impulsu pola elektromagnetycznego,
 • pełne bezpieczeństwo dla ludzi i pracy wrażliwego sprzętu,
 • możliwość zastosowania tylko pojedynczego przewodu – jako rozwiązania zamierzenie ponadnormatywnego,
 • łatwość instalacji i prowadzenia,
 • minimalne nakłady konserwacyjne.

Zwody Ericore pozwalają „zapomnieć” projektantom, inwestorom i użytkownikom o wielu popularnych problemach, pozwalając im skupić się na istocie chronionych obiektów.

Tab. 2 – Dedykowane przeznaczenie:
Ericore ISODC
szpitale, maszty kratownicowe z systemami antenowymi,
serwerownie i centra informatyczne, zabytki drewniane i murowane,
biurowce- w tym budynki wysokościowe, wieżowe turbiny wiatrowe,
zakłady produkcyjne i przetwórcze, wszędzie tam, gdzie zwody prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie traktów pieszych (również w zastosowaniu tylko odcinkowym),
kominy, mniejsze centra biurowe i informatyczne,
centra handlowe-np.. Te gdzie na dachach zlokalizowane są trasy, restauracje i ogrody, zakłady obróbcze i przetwórcze o większej niewrażliwości na impulsy elektromagnetyczne.
lotniska, porty morskie,
terminale i zbiorniki paliw i gazu,
platformy wiertnicze.

Galeria :