ERITECH® SYSTEM 3000

ERITECHR SYSTEM 3000 jest to nowatorski system, który zastosowano już w ponad 15000 instalacji na całym świecie. System doskonale nadaje się do bardzo wielu rożnych rodzajów konstrukcji, czego przykładem może być budynek Skytower w Auckland w Nowej Zelandii.

W dniu 21 lipca 1999 r., system ERITECH SYSTEM 3000 ERITECHR DYNASPHERE przechwycił aż 16 uderzeń pioruna w budynek Skytower, które nastąpiły w ciągu zaledwie 30 minut podczas gwałtownej burzy. Powyższe spektakularne zdarzenie zarejestrowano na taśmie wideo, na której można zobaczyć przechwytywanie uderzeń pioruna przez zwód ERITECH DYNASPHERE. W momencie, gdy piorun zbliża się do wieży, można zauważyć, jak zwód ERITECH DYNASPHERE generuje lidera oddolnego, którego zadaniem jest przechwycenie zbliżającego się lidera odgórnego.

Od 1989 r. instalacja ERITECH SYSTEM 3000 uchroniła budynek Bank of China w Hongkongu od ponad 100 bezpośrednich uderzeń. Wieża telekomunikacyjna na górze Tangkuban Perahu w zachodniej części Jawy (Indonezja), z zainstalowanym systemem ERITECH SYSTEM 3000, doświadczyła z kolei 56 uderzeń pioruna w ciągu 3 lat. Nie doszło do żadnych strat ani przestojów.

Od października 1995 system ERITECH SYSTEM 3000, zainstalowany na szczycie budynku Centerpoint Tower w Sydney, odnotował ponad 40 uderzeń, a budynek Central Plaza w Hongkongu bezpiecznie przetrwał ponad 20 wyładowań od momentu zainstalowania systemu.

ERITECH® SYSTEM 3000 – co to jest?

ERICO SYSTEM 3000 jest zaawansowanym technicznie systemem ochrony odgromowej. Jego wyjątkowe funkcje pozwalają na niezawodne przechwytywanie i kontrolowanie wyładowań piorunowych.
Zwód ERITECH® DYNASPHERE zapewnia wybór optymalnego punktu uderzenia pioruna, który w innym przypadku mógłby uderzyć w niezabezpieczoną część budynku i spowodować uszkodzenia. Do zwodu ERITECH DYNASPHERE podłączony jest w optymalny sposób przewód odprowadzający ERITECH® ERICORE oraz niskoimpedancyjny system uziemiający. W ten sposób uzyskuje się całkowicie zintegrowany system.
ERITECH SYSTEM 3000 składa się z następujących elementów:
• Zwód ERITECH DYNASPHERE
• Przewód odprowadzający ERITECH ERICORE
• Licznik wyładowań
• Specjalnie zaprojektowany niskoimpedancyjny system uziemiający

Ilości uderzeń w systemy zabezpieczające budynków przytaczane w tekście uzyskano za pomocą „liczników wyładowań” (LEC), umieszczonych wokół przewodów odprowadzających prąd piorunowy. Ogólnie, oszacowania „ilości” uderzeń pokazują, że wskaźnik przechwytywania przewidywany metodą CVM doskonale potwierdza się zaobserwowaną częstotliwością przechwytywania. Oznacza to, że wskaźnik przechwytywania piorunów wynosi, co najmniej tyle, ile zakładają poziomy ochrony odgromowej tzn. 85–98%. Drugie badanie, przeprowadzone w Malezji w latach 1990-2000, dotyczyło ilościowej oceny skuteczności przechwytywania. Badaniem objęto statystycznie istotną grupę budynków położonych głownie w dolinie Klang, w rejonie Kuala Lumpur. 47 badanych lokalizacji składało się z 1-5 budynków. Średnia wysokość konstrukcji wynosiła 58 m (190 ft). Średni rzeczywisty poziom ochrony wyniósł 78%, co potwierdza, że do 22% wyładowań o niskiej intensywności poniżej 10 kA może przedostawać się przez system ochrony odgromowej(LPS). Ograniczenia budżetowe i wynikające z nich zmiany strukturalne (np. dodanie anten i innych elementów) miały wpływ na początkowy projekt i uniemożliwiły wybranie wyższego poziomu ochrony. Na zakończenie badania, rzeczywista wydajność przechwytywania wynosiła 86%, czyli o 10% lepiej niż przewidywano.

Metoda CVM jest wykorzystywana do optymalnego
umiejscowienia systemu ERITECH SYSTEM 3000

Umieszczenie zwodów na strukturach często odbywa się za pomocą metody toczącej się kuli (RSM), bazującej na prostym modelu elektrogeometrycznym (EGM) odległości uderzenia. Prosty model EGM nie uwzględnia fizycznej podstawy procesu przechwytywania, ani też znaczenia, jakie mają wysokość struktury i geometria przedmiotów. W metodzie RSM stosuje się ustaloną odległość uderzenia, najczęściej 45 m, niezależnie od wysokości lub szerokości budynku. Oznacza to, że budynkowi o wysokości 5 m przypisany jest taki sam obszar i prawdopodobieństwo uderzenia jak 100-metrowej wieży telekomunikacyjnej. Udoskonalony model elektro-geometryczny opracowany został przez Dr A.J. Erikssona (1979, 1980, 1987). Począwszy od późnych lat osiemdziesiątych, podstawowy model Erikssona rozwijany był przez naukowców i inżynierów ERICO®, z myślą o zastosowaniu w praktycznych instalacjach. Dokonano tego dzięki komputerowemu zmodelowaniu pól elektrycznych wokół szerokiej gamy struktur trójwymiarowych oraz przez zastosowanie koncepcji „konkurencji przechwytywania”, aby ustalić czy dany obiekt jest chroniony. Powyższa nowa metoda znana jest na całym świecie pod nazwą
metody koncentracji pojemności (Collection Volume Method, CVM). Metoda CVM rozpatruje fizyczne kryteria wyładowania w powietrzu, łącznie z uwzględnieniem intensyfikacji pola elektrycznego wokół różnych punktów na obiekcie. CVM używa powyższych informacji w celu dostarczenia optymalnego systemu ochrony odgromowej dla danego obiektu, tzn. takiego rozmieszczenia zwodów, które maksymalizuje ich wydajność przy wybranym poziomie ochrony. Dzięki zastosowaniu współczesnych technik zarządzania ryzykiem, wynik metody CVM zależy wyłącznie od wybranych przez użytkownika
poziomów ochrony. Poziomy ochrony mieszczą się najczęściej w przedziale 84-99%. Wartości te pochodzą z normalnego rozkładu maksymalnych prądów uderzenia pioruna.