Drut odgromowy jest podstawowym komponentem stosowanym w instalacjach odgromowych.

W swojej ofercie FHU Partner posiada następujące rozwiązania:

Drut stalowy ocynkowany – zgodny z normami odgromowymi, o średnicach 8 lub 10mm. Pakowany w krążki o wadze 25kg.

Drut ze stopu aluminium AlMgSi – zgodny z normami odgromowymi, o średnicy 8mm. Pakowany w krążki o wadze 25kg. W wersji twardej lub miękkiej. Nie koroduje, znakomicie przewodzi prąd piorunowy. Znakomity w montażu – dzięki niewielkiej wadze i łatwości kształtowania. Cena konkurencyjna wobec klasycznego drutu ocynkowanego.

Drut miedziany – zgodny z normami odgromowymi, w średnicy 8mm. Pakowany w krążki o wadze 70kg, dostępny na zamówienie również w ilościach niestandardowych. Doskonały elektrycznie. Nie rdzewieje i cechuje się świetną żywotnością. Znakomicie nadaje się na instalacje obiektów historycznych i sakralnych oraz na obiekty klasy premium.

Drut miedziany z rdzeniem stalowym (bimetaliczny CuFe)

Obecność rdzenia stalowego zapewnia wytrzymałość mechaniczną, przejawiającą się m.in. w możliwości swobodnego kształtowania drutu, odporności na pracę w różnych warunkach atmosferycznych i na zrywanie (dla drutu o śr. 8mm RM= 310 MPa). Natomiast dzięki zewnętrznej warstwie miedzi drut zapewnia właściwości elektryczne identyczne (przy częstotliwości 5 MHz) jak drut z czystej miedzi, przewodność wynoszącą ponad 40%. Rezystancja np. dla drutu fi 8mm wynosi 0,940 Ω/km. Kolejną cechą gwarantowaną przez niezwykle grubą warstwę miedzi jest odporność na korozję. Niebagatelną zaletą przeniesioną wprost z drutu Cu na prezentowany bimetaliczny jest jego wygląd – nierozróżnialny od czystej miedzi.

Połączenie warstw obu metali na poziomie molekularnym gwarantuje trwałość mechaniczną i elektryczną. Połączenie molekularne i grubość warstwy miedzi zapewnia spójną pracę drutu, pozwalając monterowi swobodnie go kształtować – bez żadnych pęknięć, naderwań, czy innych naruszeń ciągłości miedzi. Żadne z wymienionych uszkodzeń nie wystąpi również jako efekt normalnej pracy drutu w środowisku jak również mniej starannego przechowywania.

Miedź to: zawsze 20% średnicy przewodnika i 40% jego wagi.

Proporcje metali w drucie w ujęciu wagowym to 40% Cu i 60% Fe. Udział powłoki miedzianej jest zachowany dla wszystkich produktów tej linii – zawsze powłoki Cu będą stanowiły 20% średnicy. Jest to wartość nieosiągalna przez jakiekolwiek konkurenta i w zasadzie czyniąca z drutu CuFe bezpośredni zastępnik drutów (i linek) czysto miedzianych.

Niebagatelną cechą drutu bimetalicznego jest jego zerowa wartość drutu w skupie złomu. Będzie to z pewnością prosta i skuteczna broń na złodziei i „złomiarzy”.

Drut jest wprost przeznaczony do zastosowanie w instalacjach: odgromowych, geofizycznych, uziemiających.

Pakowanie: krążki o wadze 25, 50 i 100 kg. Przelicznik: 1kg to 2,4 mb dla drutu o śr. 8mm.

Drut ze stopu aluminium w polwinicie

Zastosowanie drutu w polwinicie: instalacje odgromowe. Drut na zwody odprowadzające z przeznaczeniem także pod tynki – bez konieczności dodatkowego izolowania.

Produkt jest zespolonym odpowiednikiem i zarazem znakomitą alternatywą wobec drutu odgromowego AlMgSi o średnicy 8mm (przekroju 50mm ) i nałożonej na niego rury ochronnej. Jego przeznaczeniem jest układanie na stałe –  jako zwody odprowadzające podtynkowe lub zwody poziome, układane w pobliżu infrastruktury dachowej rozległych obiektów.
Konstrukcja drutu zespolonego zapewnia zdecydowanie łatwiejszy montaż niż 2 produktów klasycznych. Dodatkowe oznaczenia metrażowe naniesione na koszulkę ułatwiają mierzenie i docinanie odcinków na żądany wymiar.

Odporność korozyjna i łatwość montażu

Drut AlMgSi posiada wysoką odporność korozyjną, zdecydowanie przewyższającą odporność drutu cynkowanego ogniowo, co zapewnia trwałą instalację piorunochronną na czas życia dachu.
Zaleca się łączenie drutu za pomocą złączek nierdzewnych lub w wersji ekonomicznej cynkowanych ogniowo.
Pojedynczy krążek 20kg to 100mb miękkiego przewodnika łatwego do formowania ręcznie lub maszynowo.