ERITECH® SYSTEM 1000

Ochrona odgromowa to nie tylko instalacje pasywne zgodne z normą PN-EN 62305 , ale także innowacyjne rozwiązania aktywnej ochrony metodą ESE (EARLY STREAMER EMISSION) .

Firma FHU Partner oferuje we współpracy z firmą ERICO (obecnie PENTAIR) ochronę aktywną w Systemie 1000.

Testy

Zwód ERITECH® INTERCEPTOR SI ESE został szczegółowo przetestowany w niezależnym
laboratorium wysokich napięć, zgodnie z wymaganiami normy francuskiej NFC 17-102 i hiszpańskiej UNE-21186. Procedury testowe, zgodne z wymaganiami powyższych dwóch norm, zaprojektowano w sposób symulujący warunki naturalne i umożliwiający porównanie wydajności różnych rodzajów systemów ochrony odgromowej.

Zasada działania

W czasie burzy, gdy lider odgórny zbliża się do poziomu ziemi, dowolny obiekt przewodzący
może wygenerować lidera oddolnego. W przypadku tradycyjnych prętów odgromowych
wyładowanie oddolne następuje dopiero po długim czasie potrzebnym na przemieszczenie
się ładunków. W przypadku zwodów ERITECH INTERCEPTOR SI ESE, czas inicjacji wyładowania oddolnego zostaje znacznie skrócony. W warunkach silnego pola statycznego charakterystycznego dla sytuacji przed wyładowaniem, system ERITECH INTERCEPTOR SI ESE generuje na czubku zwodu impulsy o kontrolowanej częstotliwości i mocy. Pozwala to wytworzyć wyładowanie oddolne od zwodu, które skuteczniej przechwytuje wyładowanie odgórne, pochodzące z chmury burzowej.

 

Dzięki temu w ramach jednego zwodu aktywnego ERITECH INTERCEPTOR SI ESE mamy dużo większy promień ochrony w porównaniu do instalacji pasywnej.