Rokrocznie służby meteorologiczne ostrzegają przed burzami, które z coraz większą siłą atakują Polskę. Zwiększa się nie tylko nasilenie ich skutków, ale także wydłuża się okres ich występowania. Ryzyko zniszczeń i uszkodzeń sprzętu wywołanego wyładowaniami burz jest największe w okresie wczesnowiosennym oraz letnim, chociaż nie można go pominąć również w innych okresach roku.

Niejeden z nas zadawał sobie pytanie czy posiadanie na budynku instalacji odgromowej, zwanej też piorunochronną, jest niezbędne, często samemu sobie argumentując, że przecież w mojej okolicy piorun nigdy jeszcze nie uderzył w żaden budynek. Nic bardziej mylnego.

Często stosujemy także inne wymówki: przecież są wyższe budynki, czy też drzewa w naszym sąsiedztwie a piorun uderza zawsze w najwyższy. Owszem, czasem to drzewo nas uchroni, ale czasem nie. Jest to zjawisko bardzo kapryśne, a prawdopodobieństwo uderzenia pioruna jest trudniejsze do wyliczenia niż wygrania na loterii. Ryzykujemy tym samym bezpieczeństwem swojej rodziny oraz posiadanych dóbr materialnych.

Co ważne, niejednokrotnie wykupujemy dodatkowe ubezpieczenia domów, które w ogólnych warunkach ubezpieczenia wręcz wymagają posiadania takiej instalacji. W razie wystąpienia szkody w wyniku wyładowania klient takiego ubezpieczyciela nie otrzyma ani złotówki.

Najczęstszymi uszkodzeniami w wyniku uderzenia pioruna są: pożary budynku, uszkodzenia sprzętu RTV i AGD, zniszczenia instalacji elektrycznej, a w najgorszych przypadkach ofiary w ludziach.

Instalacja odgromowa jest rozwiązaniem nie tylko dla nowo powstających budynków, ale można ją w sposób fachowy zaadaptować do już istniejących domów. Dodatkowo, koszt jej wykonania to niewielki procent łącznych kosztów inwestycji – budowy domu. Zawsze też jest niższy niż koszt strat powstałych w wyniku uderzenia pioruna, które niejednokrotnie przekraczają 10 tys. zł.

Jeśli już mamy instalację na swoim domu, należy także pamiętać o obowiązkowych przeglądach przynajmniej raz na 2 lata oraz pomiarach (co 4 lata) już istniejących instalacji. Upewniamy się wtedy co do jej sprawności, a co za tym idzie – właściwej ochrony.

Głównym zadaniem instalacji jest odprowadzenie w bezpieczny sposób prądu pioruna do ziemi z zastosowaniem systemu zwodów, przewodów odprowadzających oraz systemu uziemień. Warunkiem jest jednak jakość zastosowanych materiałów, połączeń oraz ich zgodność z obecnie obowiązującymi normami polskimi: odgromową PN-EN 62305 oraz materiałową PN-EN 62561.