Opis pracy

Tradycyjna instalacja odgromowa z izolowanymi przewodami odprowadzającymi.