Osoby interesujące się zabezpieczeniem swojego majątku od wypadków uderzenia pioruna często w pierwszej kolejności zaczynają szukać informacji w Internecie. Niestety, ale w gąszczu wyszukanych informacji często jest więcej dezinformacji niż powoływania się na aktualne zapisy norm. Niejednokrotnie winni są sami producenci komponentów używanych do ochrony odgromowej próbujący przypisać zgodność oferowanego produkty z jakimś dokumentem.

Niestety, ale często zamiast wystawienia deklaracji zgodności z aktualną normą oferują, jako substytut certyfikat z badań, który w świetle przepisów jest nic nieznaczącym dokumentem, a co gorsza zdarzają się sytuacje, kiedy po głębszym zagłębieniu się w taki dokument wręcz NIE WOLNO nam używać takiego produktu.

Mając na uwagę powyższe, postanowiliśmy, w niniejszym tekście, przybliżyć Państwu stan aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej.

 1. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne
 2. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem
 3. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
 4. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Zbiór wszystkich czterech arkuszy Normy PN-EN 62305 decyduje o zasadach ogólnych projektowania instalacji, określania ryzyka oraz doboru odpowiednich środków ochrony.

Jeśli chodzi o wymagania stawiane (od strony materiałowej) komponentom użytym do wykonania instalacji odgromowej (LPS) obowiązujące normy wyglądają następująco:

 1. PN-EN 62561-1:2012 Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
 2. PN-EN 62561-2:2012 Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
 3. PN-EN 62561-3:2012 Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)
 4. PN-EN 62561-4:2011 Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów
 5. PN-EN 62561-5:2011 Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień
 6. PN-EN 62561-6:2011 Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)
 7. PN-EN 62561-7:2012 Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień

Jako zeszyt ósmy za nie długo pojawi się dokument mówiący o przewodach niskoimpedancyjnych o gwarantowanych ekwiwalentach odstępu separacyjnego (np. ISODC i Ericore).

Zbiór arkuszy normy PN-EN 62561 które zastępują normę PN-EN 50164 a dokładnie jest jej zmodyfikowaną wersją, do której wprowadzono korekty oraz nowe tematy. Norma PN-EN 62561 w całości dostępna jest tylko w języku angielskim.

Obecnie można stosować obie normy, ponieważ norma PN-EN 50164 jest nadal przywołana w postanowieniach ogólnych PN-EN 62305-3.

O czym należy w tym miejscu wspomnieć – Polska, jako członek Unii Europejskiej dopuszcza stosowanie na równi z normami krajowymi zharmonizowane normy krajów członkowskich. Jest to tzw. “nowe podejście”.

Jak widać można łatwo zabłądzić w gąszczu wymagań stawianym już na etapie projektowania, doboru komponentów oraz wykonania instalacji.

Fhu PARTNER w zakresie świadczonych usług oferuję pomoc w doborze zgodnego z obowiązującymi normami rozwiązania z zakresu ochrony odgromowej, w tym konsultacje dostarczonych projektów. Na wszystkie wykonane przez nas instalacje oraz użyte komponenty dostaną Państwo DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z PN-EN 62561; PN-EN 62305.